علوم زمین, ( ISI ), دوره (18), شماره (72), سال (2009-4) , صفحات (1-15)

عنوان : ( کاربرد نقشه های زمین شناسی مهندسی در برنامه ریزی کاربری زمین؛ مطالعه موردی منطقه چابهار )

نویسندگان: مرتضی هاشمی , محمدرضا نیکودل , ناصر حافظی مقدس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی در تحقیق های زمین شناسی مهندسی نقش اساسی دارد، چون هدف آن ادامه پیشرفت پروژه و بررسی روش هایی برای به دست آوردن و ثبت اطلاعاتی است که برای رفع نیازهای مهندسی عمران و زیست محیطی مناسب است. در این مطالعه، نقشه های زمین شناسی مهندسی وکاربردی گستره شهرچابهار واقع در جنوب خاور ایران (با مقیاس 1:25000) با هدف فراهم ساختن اطلاعات زمین شناسی مهندسی لازم برای برنامه ریزی کاربری زمین و توسعه شهری تهیه شده است. محدوده مورد مطالعه که متشکل از رسوبات ترشیری است، در ارتباط با شرایط پی، شرایط گودبرداری، شرایط دفن زباله و مشکلات زمین شناسی زیست محیطی مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است. این مطالعات بر اساس اطلاعات حاصل از بررسی های صحرایی، گمانه زنی و نمونه برداری سیستماتیک در صحرا، آزمایش های برجا و آزمایشگاهی انجام پذیرفته است. در نهایت، نتایج این مطالعه در چهارچوب نقشه های زمین شناسی کاربردی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, نقشه زمین شناسی مهندسی, شرایط پی, شرایط گودبرداری, شرایط دفن زباله, مخاطرات زمین شناسی زیست محیطی, ناحیه چابها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028788,
author = {مرتضی هاشمی and محمدرضا نیکودل and حافظی مقدس, ناصر},
title = {کاربرد نقشه های زمین شناسی مهندسی در برنامه ریزی کاربری زمین؛ مطالعه موردی منطقه چابهار},
journal = {علوم زمین},
year = {2009},
volume = {18},
number = {72},
month = {April},
issn = {1023-7429},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {نقشه زمین شناسی مهندسی، شرایط پی، شرایط گودبرداری، شرایط دفن زباله، مخاطرات زمین شناسی زیست محیطی، ناحیه چابها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد نقشه های زمین شناسی مهندسی در برنامه ریزی کاربری زمین؛ مطالعه موردی منطقه چابهار
%A مرتضی هاشمی
%A محمدرضا نیکودل
%A حافظی مقدس, ناصر
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2009

[Download]