پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25

عنوان : ( مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک (مطالعه موردی استان قم) )

نویسندگان: طهورا شیخی , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائلی که در سالهای اخیر توجه کارشناسان و متخصصان مسائل زیست محیطی را به خود جلب کرده است موضوع یافتن مکانی مناسب جهت دفن پسماندهای خطرناک می باشد. با توجه به تعدد پارامترهای موثر در انتخاب محل دفن پسماندها، پی جوئی مکان مناسب از طریق روش های سنتی و صحرائی بسیار دشوار و در مواردی ناممکن می باشد. در مطالعه حاضر تلاش شده است با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و بهره گیری از لایه های اطلاعاتی: زمین شناسی، لرزه خیزی، خاکشناسی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، توپوگرافی،شیب، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، مناطق مسکونی و صنعتی، راه های دسترسی، هواشناسی، مناطق حفاظت شده زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل و پردازش قرار گیرند. مطالعه حاضر در 3 مرحله کلی صورت گرفته که شامل پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند، بازدید های صحرائی و گزینش نهائی می باشد. در نهایت 3 محل به عنوان مکان های مستعد جهت دفن پسماند در استان قم شناسائی می شوند.

کلمات کلیدی

, پسماندهای خطرناک, مکان یابی, سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS), پهنه بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028793,
author = {طهورا شیخی and حافظی مقدس, ناصر},
title = {مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک (مطالعه موردی استان قم)},
booktitle = {پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پسماندهای خطرناک، مکان یابی، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، پهنه بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک (مطالعه موردی استان قم)
%A طهورا شیخی
%A حافظی مقدس, ناصر
%J پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2008

[Download]