بزرگداشت حافظ , 2005-10-12

عنوان : ( آرمان شهر رندان )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حافظ شرایط اجتماعی و مشکلات روزگار خود را با رندی و فرزانگی در شعر خویش انعکاس داده است. وی از تعبیر رندی برای بیان مقاصد انتقالی خود استفاده کرده و با زیرکی توانسته است دنیای مطلوب خویش را در شعر جاودانه کند. در این مقاله با دسته بندی مضمونهای انتقادی و تجزیه و تحلیل آنها چگونگی تشکیل آرمان شهر حافظ و اصول کلی حاکم بر آن نشان داده شده است که چگونه شاعر شیراز توانسته است دیدگاه انتقادی خویش را به خوانندگان منتقل کند

کلمات کلیدی

, حافظ , رندی , ارمان شهر , شعر قرن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028819,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {آرمان شهر رندان},
booktitle = {بزرگداشت حافظ},
year = {2005},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {حافظ - رندی - ارمان شهر - شعر قرن نهم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آرمان شهر رندان
%A یاحقی, محمدجعفر
%J بزرگداشت حافظ
%D 2005

[Download]