پیش همایش مکتب قاجار , 2009-12-07

عنوان : ( قرآن های قاجاری موجود در آستان قدس از نگاه هنر کتاب آرایی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کتابخانه آستان قدس تعداد قابل توجهی قرآن خطی که در دوره قاجار نوشته و بر این کتابخانه وقف شده موجود است که بسیاری از آنها از نظر هنر کتاب آرایی حائز اهمیت است در این مقاله ضمن دسته بندی این قرآنها بر اساس نوع واقف و خط و تذهیب به بررسی ارزشهای هنری این مجموعه پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, قرآن خطی , دوره قاجار , کتاب آرایی , تذهیب , جلد سازی , کاغذ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028820,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {قرآن های قاجاری موجود در آستان قدس از نگاه هنر کتاب آرایی},
booktitle = {پیش همایش مکتب قاجار},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قرآن خطی - دوره قاجار - کتاب آرایی - تذهیب - جلد سازی - کاغذ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T قرآن های قاجاری موجود در آستان قدس از نگاه هنر کتاب آرایی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J پیش همایش مکتب قاجار
%D 2009

[Download]