ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2009-10-06

عنوان : ( پهنه بندی خطر ریزش سنگی در شمال شهر شاهرود )

نویسندگان: ک‍‍‍‍‍‍زال حیدری , ناصر حافظی مقدس , رمضان رمضانی اومالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله خطر ریزش سنگی در محدوده مرتفع شمال شهر شاهرود که کاملاً مشرف بر مناطق مسکونی و محل های تفریحی است بررسی شده است. برای این منظور وضعیت ناپیوستگی ها در رخنمون های مختلفی آهکی و آهک مارنی در l 13 مقطع منطقه بررسی شده و مسافت نهایی حرکت بلوک های احتمالی بر روی دامنه با استفاده از نرم افزار 4.039 Rocfal ارزیابی شده است. در هر مقطع بحرانی ترین شرایط از نظر ابعاد بلوک و نیروی زلزله جهت تحلیل در نظر گرفته شده است. نهایتاٌ با برون یابی مسافت های حرکت بلوک های ریزشی در هر مقطع نقشه پهنه خطر تهیه شده است.

کلمات کلیدی

, پهنه بندی خطر ریزش, شهر شاهرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028823,
author = {ک‍‍‍‍‍‍زال حیدری and حافظی مقدس, ناصر and رمضان رمضانی اومالی},
title = {پهنه بندی خطر ریزش سنگی در شمال شهر شاهرود},
booktitle = {ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پهنه بندی خطر ریزش، شهر شاهرود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه بندی خطر ریزش سنگی در شمال شهر شاهرود
%A ک‍‍‍‍‍‍زال حیدری
%A حافظی مقدس, ناصر
%A رمضان رمضانی اومالی
%J ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2009

[Download]