اولین همایش ملی علمی دانشجویی انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی , 2011-11-16

عنوان : ( هندسه چین خوردگی در منطقه چشمه گیلاس (شمال غرب مشهد) )

نویسندگان: شهرزاد عامری , فرزین قائمی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناحیه چشمه گیلاس در 30 کیلومتری شمال غرب مشهد قرار دارد. در این منطقه، که بخشی از کمربند چین خورده- راندگی کپه داغ محسوب می شود، گسلها وچین خوردگیهای همراه آنهاازساختهای اصلی به شمار می آیند.گسل چشمه گیلاس، یک گسل تراست است که با راندن سازند شوریجه به زیر سازند مزدوران یک چین مرتبط با گسلش تراستی را در طول خود ایجاد کرده و با توجه به کاهش فشردگی چینها با دور شدن از گسل،ماهیت این چین را از نوع چینهای انتشار گسلی تعیین کردیم؛ همچنین حضور سطوح لغزش در سطح لایه بندی، برروی دامنه چین که عمود بر محور چین قرار گرفته اند، گویای تأثیر مکانیسم چین خوردگی خمشی-لغزشی در ایجاد این چین است. از بررسی ساختاری چینهای این منطقه که بر پایه برداشتهای صحرایی و تحلیل استریوگرامها صورت گرفت، مشخص شد کهاین چین با داشتن زاویه میان یالی °67 از نوع بسته است همچنین بادر نظر گرفتن هندسه چین خوردگیوحضور شواهدی چون چینهای گوش خرگوشی،راندگیهای میان گذروبیشتر بودن شعاع انحنا در لایه های خارجی نسبت به لایه های نزدیک هسته چین،دراین منطقه هندسه چین خوردگی ازالگوی چینهای هم مرکز تبعیت می کند.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, ناحیه چشمه گیلاس, چین خوردگی مرتبط با تراست, چین هم مرکز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028825,
author = {عامری, شهرزاد and قائمی, فرزین and فرخ قائمی},
title = {هندسه چین خوردگی در منطقه چشمه گیلاس (شمال غرب مشهد)},
booktitle = {اولین همایش ملی علمی دانشجویی انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کپه داغ، ناحیه چشمه گیلاس، چین خوردگی مرتبط با تراست، چین هم مرکز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T هندسه چین خوردگی در منطقه چشمه گیلاس (شمال غرب مشهد)
%A عامری, شهرزاد
%A قائمی, فرزین
%A فرخ قائمی
%J اولین همایش ملی علمی دانشجویی انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
%D 2011

[Download]