دومین همایش زمین شناسی فلات ایران , 2012-03-03

عنوان : ( تحلیل رابطه ی بین سیستم های درزه ای و گسلش راندگی در تاقدیس چشمه گیلاس، شمال غرب مشهد )

نویسندگان: شهرزاد عامری , فرزین قائمی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاقدیس چشمه گیلاس از جمله تاقدیسهای کمربند چین خورده-راندگی کپه داغ است که در امتداد گسل و روستایی به همین نام و در شمال غرب مشهد واقع شده است. سازندهای رخنمون یافته در این منطقه به ترتیب از قدیم به جدید عبارتند از چمن بید، مزدوران، شوریجه و سازندهای سنوزوئیک. با بررسی الگوی شکستگیها در سازند آهکی مزدوران که براساس برداشتهای صحرایی و تحلیل استریوگرامها انجام شد، دو سیستم درزه ای منفرد از انواع طولی وعرضی و دو دسته درزه برشی مزدوج مشخص گردید. دسته اول درزه های برشی مزدوج جوانتر بوده و نیمساز زاویه حاده بین آن ها موازی راندگی و محور چین می باشد. این دسته از انواع درزه های موازی با جبهه راندگی (front parallel ) هستند و درنتیجه کشش محلی ایجاد شده در زمان توسعه چین رشدی در فرادیواره راندگی ایجاد می شوند. دسته دوم قدیمی تر بوده و نیمساز زاویه حاده شان بر راندگی و محور چین عمود است. این دسته از انواع درزه های عمود بر جبهه ی راندگی (front normal) بوده و در ارتباط با حرکات کششی ایجاد می شوند که موازی با جبهه راندگی عمل کرده و حاصل بارگذاری راندگی در فرودیواره است.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, تاقدیس چشمه گیلاس, چین خوردگی مرتبط با راندگی, دسته درز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028826,
author = {عامری, شهرزاد and قائمی, فرزین and فرخ قائمی},
title = {تحلیل رابطه ی بین سیستم های درزه ای و گسلش راندگی در تاقدیس چشمه گیلاس، شمال غرب مشهد},
booktitle = {دومین همایش زمین شناسی فلات ایران},
year = {2012},
location = {زرند کرمان, ايران},
keywords = {کپه داغ، تاقدیس چشمه گیلاس، چین خوردگی مرتبط با راندگی، دسته درز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل رابطه ی بین سیستم های درزه ای و گسلش راندگی در تاقدیس چشمه گیلاس، شمال غرب مشهد
%A عامری, شهرزاد
%A قائمی, فرزین
%A فرخ قائمی
%J دومین همایش زمین شناسی فلات ایران
%D 2012

[Download]