جستارهای نوین ادبی, دوره (41), شماره (2), سال (2011-8) , صفحات (1-32)

عنوان : ( ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , سیدحسین فاطمی , مهدخت پورخالقی چترودی , رقیه شیبانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی تطبیقی ساختار داستان رستم و اسفندیار به روایت ابن مقفع در نهایة‌الارب و فردوسی در شاهنامه بر اساس دیدگاه هانزن (بررسی و مقایسه در دو سطح کلی و جزیی) می پردازد. بدین منظور نخست روایت های مشابه با روایت ابن مقفع و فردوسی گردآوری شده و به تفاوت بنیادین این روایت ها، یعنی زردشتی بودن یا نبودن رستم، پرداخته شده است. پس از آن، ساختار داستان ها در دو سطح کلی و جزیی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که روایت ابن مقفع روایتی تاریخی با ساختاری پیوسته است که در شاهنامه به چند داستان تقسیم شده است، اما روایت فردوسی داستانی هنری و شاعرانه است.

کلمات کلیدی

, نهایة الارب, شاهنامه, ابن مقفع, فردوسی, رستم و اسفندیار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028828,
author = {یاحقی, محمدجعفر and فاطمی, سیدحسین and پورخالقی چترودی, مهدخت and شیبانی فر, رقیه},
title = {ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2011},
volume = {41},
number = {2},
month = {August},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {1--32},
numpages = {31},
keywords = {نهایة الارب، شاهنامه، ابن مقفع، فردوسی، رستم و اسفندیار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه
%A یاحقی, محمدجعفر
%A فاطمی, سیدحسین
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%A شیبانی فر, رقیه
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2011

[Download]