گزارش میراث, دوره (2), شماره (44), سال (2011-5) , صفحات (180-183)

عنوان : ( و دریغ ایرج که یگانه روزگار بود )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایرج افشار مردی از تبار کتاب و ایران شناسی بود. اقدامات او در عرصه کتابداری بر پایی کنگره ها یا ایران گردی و ایران شناسی، تاسیس مجلات و اداره مجلات ادبی، متن شناسی در عرصه فرهنگ ایران خواهد ماند

کلمات کلیدی

, ایرج افشار, ایران شناسی, ایران گردی, کتاب و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028831,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {و دریغ ایرج که یگانه روزگار بود},
journal = {گزارش میراث},
year = {2011},
volume = {2},
number = {44},
month = {May},
issn = {2008-0174},
pages = {180--183},
numpages = {3},
keywords = {ایرج افشار، ایران شناسی، ایران گردی، کتاب و کتابداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T و دریغ ایرج که یگانه روزگار بود
%A یاحقی, محمدجعفر
%J گزارش میراث
%@ 2008-0174
%D 2011

[Download]