الدراسات الادبیه, دوره (1), شماره (72), سال (2010-11) , صفحات (265-280)

عنوان : ( عربیات تاریخ بیهقی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این بخش از تاریخ بیهقی که به دست ما رسیده میان سالهای 448 تا 451 هجری نوشته شده است و بنابراین می تواند معرف نثر میانه سده 5 باشد. توجه به مقایسه تاریخ بیهقی با متنهای مشابه و نزدیک به همین زمان تفاوت و تفرد نثر بیهقی را از لحاظ میزان استفاده از نصوص عربی و یا نزدیک شدن به ساختار نحوی و زبانی عربی آشکار می کند. در تاریخ بیهقی موجود و بر اساس تصحیح نوین 1388 تعداد 35 آیه، 47 ضرب المثل، 135 بیت و 3 مصراع از دهها شاعر و مقدار زیادی جملات ادیبادنه و منشیانه ی عربی از حوزه های دین، سیاست، انشا و دبیری و چشم انداز های اجتماعی و فرهنگی به وام گرفته شده و در مواردی هم ساختار صرفی و نحوی زبان عربی در آن انعکاس یافته است. در این مقاله با تأکید بر سبک ویژه ی تاریخ بیهقی در استخدام نثر منشیانه و دیوانی روزگار وی میزان اثر پذیری تاریخ بیهقی از زبان عربی در دو حوزه ی صرفی و نحوی بررسی شده و عربیات عام این کتاب از ساده ترین عبارات دعایی تا خطبه های مفصل عربی از دیدگاه تطبیق دو زبان مورد توجه و دسته بندی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, تاریخ بیهقی, نثر فارسی, انشای عربی , سبک دیوانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028833,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {عربیات تاریخ بیهقی},
journal = {الدراسات الادبیه},
year = {2010},
volume = {1},
number = {72},
month = {November},
issn = {2009-2011},
pages = {265--280},
numpages = {15},
keywords = {تاریخ بیهقی- نثر فارسی- انشای عربی - سبک دیوانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عربیات تاریخ بیهقی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J الدراسات الادبیه
%@ 2009-2011
%D 2010

[Download]