دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران , 2009-11-26

عنوان : ( بررسی ظرفیت های کاربرد عروسک های دستی در درمان و توانبخشی کودکان درخودمانده )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیر هنردرمانی و توجه به کارکردهای درمانی هنر در درمان و توان بخشی کودکان درخودمانده به شکلهای مختلفی تجربه گردیده و به منصه ظهور رسیده است و در این میان بکارگیری عروسک های دستی به عنوان جلوه ای از هنرهای نمایشی در درمان و توان بخشی کودکان در خودمانده کمتر مورد توجه قرار گرفته است. روش این پژوهش طرح تحقیقی گروه های کانونی است که طی آن پژوهشگر از طریق بحث گروهی و تعامل متخصصان هنر نمایش عروسکی و متخصصان آموزش و توان بخشی کودکان در خودمانده و براساس دانش و تجارب تخصصی و مهارت های حرفه ای ایشان بکارگیری عروسک های دستی را در درمان و توان بخشی کودکان در خودمانده مورد بررسی قرار داده است

کلمات کلیدی

, هنر درمانی, عروسک دستی, عروسک درمانی, کودکان در خودمانده, گروه های کانونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028847,
author = {اصغری نکاح, سید محسن},
title = {بررسی ظرفیت های کاربرد عروسک های دستی در درمان و توانبخشی کودکان درخودمانده},
booktitle = {دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هنر درمانی- عروسک دستی- عروسک درمانی- کودکان در خودمانده- گروه های کانونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ظرفیت های کاربرد عروسک های دستی در درمان و توانبخشی کودکان درخودمانده
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران
%D 2009

[Download]