فناوری های نوین در صنایع شیمیایی , 2012-05-22

عنوان : ( جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های بومی تجزیه کننده مازوت و بررسی قدرت تجزیه کنندگی آنها )

نویسندگان: علیرضا چکشیان خراسانی , منصور مشرقی , سهیلا یغمایی , سهراب بوذرپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجزیه زیستی مازوت به وسیله میکروارگانیسم های مستعد بومی یکی از زمینه های جدید از فناوری زیستی در صنایع نفت است.

کلمات کلیدی

, جداسازی, مازوت, تجزیه زیستی, هیدروکربن های نفتی, Enterobacter cloacae
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028849,
author = {علیرضا چکشیان خراسانی and مشرقی, منصور and سهیلا یغمایی and بوذرپور, سهراب},
title = {جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های بومی تجزیه کننده مازوت و بررسی قدرت تجزیه کنندگی آنها},
booktitle = {فناوری های نوین در صنایع شیمیایی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جداسازی، مازوت، تجزیه زیستی، هیدروکربن های نفتی، Enterobacter cloacae},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های بومی تجزیه کننده مازوت و بررسی قدرت تجزیه کنندگی آنها
%A علیرضا چکشیان خراسانی
%A مشرقی, منصور
%A سهیلا یغمایی
%A بوذرپور, سهراب
%J فناوری های نوین در صنایع شیمیایی
%D 2012

[Download]