اولین همایش ملی علوم زیستی , 2012-02-29

عنوان : ( مطالعه فندقه برخی گونه های جنس Taraxacum (گل قاصد)از بخش (Asteraceae:Cichorieae)ErythrocarpaHannd-mzt. در شمال شرق ایران )

نویسندگان: سمیرا حائری , جواد قریش الحسینی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ا

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028888,
author = {حائری, سمیرا and قریش الحسینی, جواد and اجتهادی, حمید and واعظی, جمیل},
title = {مطالعه فندقه برخی گونه های جنس Taraxacum (گل قاصد)از بخش (Asteraceae:Cichorieae)ErythrocarpaHannd-mzt. در شمال شرق ایران},
booktitle = {اولین همایش ملی علوم زیستی},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {ا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه فندقه برخی گونه های جنس Taraxacum (گل قاصد)از بخش (Asteraceae:Cichorieae)ErythrocarpaHannd-mzt. در شمال شرق ایران
%A حائری, سمیرا
%A قریش الحسینی, جواد
%A اجتهادی, حمید
%A واعظی, جمیل
%J اولین همایش ملی علوم زیستی
%D 2012

[Download]