نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08

عنوان : ( طراحی و ساخت میز لرزان تحت تحریک دومولفه ی افقی )

نویسندگان: حسین صادقی , احمد شوشتری , محجوبه مسکرانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشور ایران بر روی کمربند زلزله قرار گرفته و هر سال زلزله های زیادی در نقاط مختلف کشور اتفاق میافتد که بعضا باعث تلفات جانی و مالی زیادی میگردد. بررسی اثرات تخریبی زلزله معمولا در زمینه تحقیقات آزمایشگاهی و یا مدلسازی عددی انجام میپذیرد. از آنجائیکه پدیده زلزله در مدت زمان کوتاه و بدون اعلان قبلی رخ میدهد امکان بررسی آثار این رخداد بر رفتار لرزه ای سازه ها به صورت عملی وجود ندارد. اخیرا درکشورهای پیشرفته میزهای لرزان با ابعاد بزرگ بکارگرفته شده اند که بررسی بر رفتار ساختمان ها با مقیاس یک به یک و تحت رکوردهای واقعی زلزله ها را امکانپذیر نموده اند. در این مقاله به مراحل ساخت یک میز لرزان دو محوری با ابعاد 55 سانتیمتر در 55 سانتیمتر پرداخته میشود. دامنه حرکت در هر جهت 20 سانتیمتر بصورت افقی میباشد. حرکت دقیق میز توسط بازخورد جابجایی حاصل می شود. با بکارگیری یک کیت الکترونیکی بعنوان کنترل کننده دو بعدی موقعیت، رکورد زلزله از یک رایانه به موتورها سروو منتقل و باعث حرکت مستقل میز در دوجهت x وy می گردد . کنترل کننده موقعیت امکان بکار گیری نرم افرار با رابط گرافیکی را فراهم کرده بطوریکه کاربر را بسادگی و بدون نیاز به هیچگونه کد نویسی قادر به انجام آزمایش می کند. با قراردادن یک شتابنگار بر ر وی میز لرزان و ثبت شتابهای منتقل شده به صفحه، مقایسه ای بین شتاب ثبت شده با شتاب رکورد مورد استفاده در شرایط باربری متفاوت، بعمل آمد. نتیجه ی این مقایسه حاکی از قابلیت میز لرزان است.

کلمات کلیدی

, میز لرزان, موتور سروو الکتریک, زلزله,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028928,
author = {صادقی, حسین and شوشتری, احمد and مسکرانیان, محجوبه},
title = {طراحی و ساخت میز لرزان تحت تحریک دومولفه ی افقی},
booktitle = {نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {میز لرزان، موتور سروو الکتریک، زلزله، شتاب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و ساخت میز لرزان تحت تحریک دومولفه ی افقی
%A صادقی, حسین
%A شوشتری, احمد
%A مسکرانیان, محجوبه
%J نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2012

[Download]