بیستمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن , 2012-07-09

Title : ( شتاب در الگوریتم قاب )

Authors: Rajab Ali Kamyabi Gol , Reihaneh Raisi Tousi , atefe razghandy ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

ةدIn this paper we use frames for image processing.

Keywords

, شتاب گرادیان مزدوج, شتاب چیبیچف, الگوریتم استانداردقاب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028941,
author = {Kamyabi Gol, Rajab Ali and Raisi Tousi, Reihaneh and Razghandy, Atefe},
title = {شتاب در الگوریتم قاب},
booktitle = {بیستمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن},
year = {2012},
location = {مراغه, IRAN},
keywords = {شتاب گرادیان مزدوج، شتاب چیبیچف، الگوریتم استانداردقاب.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شتاب در الگوریتم قاب
%A Kamyabi Gol, Rajab Ali
%A Raisi Tousi, Reihaneh
%A Razghandy, Atefe
%J بیستمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن
%D 2012

[Download]