همایش ملی مهندسی مواد , 2012-07-12

عنوان : ( بررسی جوانه زایی در چدن نشکن با افزودن ترکیبات حاوی منیزیم، کلسیم و باریم و مقایسه با جوانه زای مرسوم فروسیلیس 75 درصد )

نویسندگان: مرضیه مختارپور , علیرضا کیانی رشید , محسن حدادسبزوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش از ترکیبات حاوی عناصر منیزیم، کلسیم و باریم به منظور ایجاد مکان های جوانه زنی برای گرافیت در چدن نشکن استفاده شده است. برای این منظور قالب ها به روش افزودن فروسیلیکو منیزیم در پاتیل(ساندویچی) و با بهره گیری از ذوب تهیه شده در کوره زمینی ریخته گری و ترکیبات افزودنی نیز بصورت پودری در راهگاه تعبیه شدند. نمونه های تهیه شده پس از آنالیز شیمیایی مورد ارزیابی های میکروسکوپی نوری و الکترونی قرار گرفتند. بررسی ها نشان دادند افزودن این ترکیبات تاثیر مناسبی بر ریزساختار داشته است و دراین میان جوانه زای حاوی کلسیم موثرتر از جوانه زای مرسوم فروسیلیسیم می باشد.

کلمات کلیدی

, انجماد, چدن نشکن, جوانه زا, ریزساختار, جوانه زنی غیرهمگن, گرافیت کروی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028947,
author = {مختارپور, مرضیه and کیانی رشید, علیرضا and حدادسبزوار, محسن},
title = {بررسی جوانه زایی در چدن نشکن با افزودن ترکیبات حاوی منیزیم، کلسیم و باریم و مقایسه با جوانه زای مرسوم فروسیلیس 75 درصد},
booktitle = {همایش ملی مهندسی مواد},
year = {2012},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {انجماد، چدن نشکن، جوانه زا، ریزساختار، جوانه زنی غیرهمگن، گرافیت کروی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جوانه زایی در چدن نشکن با افزودن ترکیبات حاوی منیزیم، کلسیم و باریم و مقایسه با جوانه زای مرسوم فروسیلیس 75 درصد
%A مختارپور, مرضیه
%A کیانی رشید, علیرضا
%A حدادسبزوار, محسن
%J همایش ملی مهندسی مواد
%D 2012

[Download]