چهارمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت - 27 اردیبهشت 1391، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران , 2012-05-16

عنوان : ( بررسی تاثیر تخلخل درفرآیند نفوذ دو فاز بخار- مایع در منطقه GDL پیل سوختی پلیمری )

نویسندگان: فریباسادات کاملیان , وحید واحدی جو , محمدصادق صالحی , نفیسه فرهادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت آب در لایه نفوذی گاز(GDL) ولایه کاتالیستی در پیل های سوختی پلیمری مهمترین مساله به منظور بهینه کردن عملکرد پیل ها و اجتناب از ایجاد پدیده طغیان میباشد. به وجود آمدن پدیده طغیان در محیط متخلخل باعث بروز شرایط بحرانی در حین عبور جریان دو فازی بخار - مایع در داخل پیل سوختی میشود. بنابراین مدلسازی پدیده نفوذ دو فازی محصولات حاصل از واکنش در مناطق متخلخل پیل سوختی و بهینه سازی شرایط عملیاتی و ساختاری قبل از ساخت ، ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل در این تحقیق به بررسی فرآیند نفوذ همزمان دو فاز بخار - مایع در منطقه GDLیک نمونه پیل سوختی پلیمری به عنوان یک محیط متخلخل در دمای ثابت 70 درجه سانتیگراد با استفاده از نرم افزار Fluent پرداخته شده است. فاز مایع ورودی به صورت قطرات ریز پراکنده در فاز گاز در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از جداشدن دو فاز بخار - مایع در حین عبور از لایه متخلخل نفوذی و در نتیجه تغییر فشار در مناطق مختلف در راستای حرکت سیالات می باشد.از سوی دیگر تغییر فشار در راستای نیروی گرانشی و همچنین توزیع سرعت گردابه ای در صفحات عمود بر مسیر جریان در حین عبور دو فاز نیز قابل مشاهده است.

کلمات کلیدی

, پیل سوختی , لایه نفوذی گاز, محیط متخلخل , پدیده نفوذ دو فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028974,
author = {کاملیان, فریباسادات and واحدی جو, وحید and صالحی, محمدصادق and فرهادیان, نفیسه},
title = {بررسی تاثیر تخلخل درفرآیند نفوذ دو فاز بخار- مایع در منطقه GDL پیل سوختی پلیمری},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت - 27 اردیبهشت 1391، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران},
year = {2012},
location = {ایران, ايران},
keywords = {پیل سوختی ، لایه نفوذی گاز، محیط متخلخل ، پدیده نفوذ دو فازی .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تخلخل درفرآیند نفوذ دو فاز بخار- مایع در منطقه GDL پیل سوختی پلیمری
%A کاملیان, فریباسادات
%A واحدی جو, وحید
%A صالحی, محمدصادق
%A فرهادیان, نفیسه
%J چهارمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت - 27 اردیبهشت 1391، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران
%D 2012

[Download]