پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران . قابلیت ها و ظرفیت های کاربردی جغرافیای سیاسی , 2012-05-23

عنوان : ( بررسی شاخص های موثر بر بی ثباتی نظام سیاسی )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , هادی اعظمی , راحله احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهم ترین دغدغه هر حکومت و نظام سیاسی دست یابی به ثبات و امنیت پایدار است.ثبات سیاسی حکومت عبارت است از این‎ که ماهیت نظام سیاسی علی‎رغم وجود برخی نوسان‎ها و گذر از بحران‎های مختلف، ثابت و پایدار باقی بماند. رهبران و مسئولان سیاسی در همه ی کشورها گرایش دارند که نظام سیاسی شان را با گذشت زمان، جاودانه سازند. از سوی دیگر، هر نظام سیاسی پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خویش، به ناچار درگیر تنش ها و بحران هایی می شود که اگر نتواند آنها را مدیریت نماید نظام سیاسی دچار بی ثباتی شده و امنیت آن به شدت در معرض تهدید قرار می گیرد. بی ثباتی سیاسی وضعیت و حالتی منبعث از تکرار وقایع و حوادثی خاص است که تداوم و پایداری یک حکومت یا دولت را مورد تهدید قرار داده یا به چالش می خواند. به طور قطع در ممانعت از بروز هر پدیده ناخوشایندی پیشگیری از اهمیت زیادی برخوردار است. در زمینه بی ثباتی نظام سیاسی نیز این امر صدق می کند. بر این اساس، با بررسی و شناخت متغیرهای موثر بر بی ثباتی نظام سیاسی می توان تا حد زیادی در کنترل و مدیریت آنها نقش آفرینی کرد. این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی است، و تلاش دارد تا مهم ترین متغیرهای موثر بر بی ثباتی نظام سیاسی را درقالب سه دسته متغیرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی مورد بررسی قرار دهد

کلمات کلیدی

, ثبات, بی ثباتی, نظام سیاسی, شاخص و متغیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028976,
author = {زرقانی, سیدهادی and اعظمی, هادی and احمدی, راحله},
title = {بررسی شاخص های موثر بر بی ثباتی نظام سیاسی},
booktitle = {پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران . قابلیت ها و ظرفیت های کاربردی جغرافیای سیاسی},
year = {2012},
location = {رشت, ايران},
keywords = {ثبات، بی ثباتی، نظام سیاسی، شاخص و متغیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شاخص های موثر بر بی ثباتی نظام سیاسی
%A زرقانی, سیدهادی
%A اعظمی, هادی
%A احمدی, راحله
%J پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران . قابلیت ها و ظرفیت های کاربردی جغرافیای سیاسی
%D 2012

[Download]