پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست , 2011-03-07

عنوان : ( تعیین خصوصیات مهندسی خاک های دشت سیستان با استفاده ازکاوشگردینامیکی DCP )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس , علی سرگزی , حمید رضا سلوکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاوشگرهای دینامیکی نوعی نفوذسنج هستند که نقش مهمی در شناسایی محلی خاک ها دارد. شیوه مذکور نسبت به روشهای گمانه زنی ومطالعات معمول ژئوتکنیک، ارزان تر و سریع تر می باشد و در بسیاری موارد به خصوص زمانی که عمق مورد نظر جهت مطالعه لایه های خاک خیلی زیاد نباشد مورد استفاده قرارمی گیرند. کاوشگرهای دینامیکی سالهاست که در بسیاری ازکشورهای اروپایی و آمریکایی مورد استفاده قرار می گیرد. در کشور ما محققین مختلفی در خصوص کارایی این وسیله وبررسی تکرارپذیری نتایج حاصل ازآن مطالعه نموده اند. ولی در منطقه دشت سیستان تا کنون چنین مطالعاتی صورت نگرفته است و با توجه به بادهای شدید دراین منطقه،اکثرخاک های آن ریزدانه باچسبندگی کم می باشدو به نظر می رسد استفاده از این آزمایش در برآورد خصوصیات مهندسی خاک های دشت سیستان مناسب باشد.دشت سیستان, دشت مسطح و وسیعی است که بر روی دلتای رودخانه هیرمند در شمال استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. دراین تحقیق سعی شد که با استفاده از کاوشگر دینامیکیDCP در محلهای مختلف ازدشت سیستان، دو- سه و یا چهار آزمایش در فواصل نزدیک به هم انجام شودتا دانسیته برجای خاک و مقاومت برشی زهکشی نشده مشخص شود.نتایج نشان می دهددانسیته برجای خاک کمتر از cm3/ gr1/6 و مقاومت برشی زهکشی نشده کمتر از5kp می باشد. بنابراین مقایسه وبررسی نتایج صحرایی آزمایش DCP با سایرآزمایش ها نشان می دهدکه بین اطلاعات همخوانی مناسبی وجودداردونتایج DCPقابلیت تکرارپذیری دارد.

کلمات کلیدی

, کاوشگر دینامیکیDCP٬دشت سیستان, دانسیته برجای خاک ٬مقاومت برشی زهکشی نشده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028986,
author = {حافظی مقدس, ناصر and علی سرگزی and حمید رضا سلوکی},
title = {تعیین خصوصیات مهندسی خاک های دشت سیستان با استفاده ازکاوشگردینامیکی DCP},
booktitle = {پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست},
year = {2011},
location = {اسلامشهر, ايران},
keywords = {کاوشگر دینامیکیDCP٬دشت سیستان، دانسیته برجای خاک ٬مقاومت برشی زهکشی نشده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین خصوصیات مهندسی خاک های دشت سیستان با استفاده ازکاوشگردینامیکی DCP
%A حافظی مقدس, ناصر
%A علی سرگزی
%A حمید رضا سلوکی
%J پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
%D 2011

[Download]