هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-08

عنوان : ( پیش بینی آب مصرفی توسط کشاورزان خراسان رضوی در چارچوب انتظارات عقلائی )

نویسندگان: سمانه سادات همراز , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب مایه حیات موجودات زنده در کره زمین می باشد . آب شیرین مورد استفاده برای مصارف انسانی دارای مقداری محدود و کمتر از 3 درصد کل آب موجود کره زمین است . با توجه به رشد فزاینده جمعیت ، نیاز به آب سالم برای شرب و برای تولیدات کشاورزی بیش از گذشته شده است . امروزه آب کالای گرانبهایی محسوب می شود که شناسایی منابع سالم و بهره برداری صحیح از آن را جزو ضرورت های اساسی نموده است . منابع آب سطحی و غیر سطحی اگر به طور صحیح مدیریت نشوند بحران های آبی را موجب می شوند که از تبعات ، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برخوردار می باشد . توجه به مدیریت منابع آب در کشورهایی مانند ایران که دارای اقتصاد متکی به محصولات کشاورزی هستند با توجه به استفاده بیش از 70 درصدی آب در بخش کشاورزی، از اهمیت زیادی برخوردار است. خشکسالی یکی از پدیده های آب و هوایی و از جمله رخدادهای مصیبت باری است که هر ساله خسارتهای قابل ملاحظه ای به بخشهای مختلف جامعه وارد می آورد. از جمله بخشهایی که در اثر خشکسالی متحمل ضرر فراوان می شود بخش کشاورزی است. در این تحقیق با توجه به آثار اقتصادی و زیست محیطی ایجاد شده توسط خشکسالی های اخیر استان خراسان رضوی، با بکارگیری فرضیه انتظارات عقلایی پیش بینی آب در دسترس برآورده گردده است . نتایج این مطالعه نشان داد که انتظارات کشاورزان در مورد آب در دسترس در سال آینده بر اساس انتظارات عقلایی شکل گرفتهاست

کلمات کلیدی

, خشکسالی, انتظارات عقلایی, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029023,
author = {همراز , سمانه سادات and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {پیش بینی آب مصرفی توسط کشاورزان خراسان رضوی در چارچوب انتظارات عقلائی},
booktitle = {هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {خشکسالی، انتظارات عقلایی، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی آب مصرفی توسط کشاورزان خراسان رضوی در چارچوب انتظارات عقلائی
%A همراز , سمانه سادات
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]