اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30

عنوان : ( رابطه سبکهای هویت با شادکامی دختران دبیرستانی )

نویسندگان: حمیده رحمانی نوده , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه سبکهای هویت با شادکامی دختران دبیرستانی مشخص شد.

کلمات کلیدی

, سبکهای هویت , شادکامی , دختران دبیرستانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029087,
author = {حمیده رحمانی نوده and عبدخدائی, محمدسعید and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {رابطه سبکهای هویت با شادکامی دختران دبیرستانی},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی},
year = {2012},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {سبکهای هویت ، شادکامی ،دختران دبیرستانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه سبکهای هویت با شادکامی دختران دبیرستانی
%A حمیده رحمانی نوده
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
%D 2012

[Download]