سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( ارزیابی تنوع ژرم پلاسم های ایرانی و خارجی گلرنگ( Carthamus tinctorius L.) با بهره گیری از نشانگر مورفولوژیکی و مولکولی AFLP )

نویسندگان: بهمن پناهی , محمود قربان زاده نقاب , محسن محمودنیامیمند , فرج اله شهریاری احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این ارزیابی، تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی گلرنگ های ایرانی و خارجی در 9 جمعیت متعلق به ژرم پلاسم های مختلف بین المللی با بهره گیری از نشانگر مولکولیAFLP و مورفولوژیکی ارزیابی شد. براساس ضرایب تغییرات فنوتیپی، صفات تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه، تعداد طبق در گیاه، ارتفاع اولین شاخه فرعی، وزن صد دانه و درصد پوسته تنوع نسبتا بالایی دارند. گروه بندی براساس صفات مورفولوژیک و بر اساس فاصله اقلیدسی UPGMA ژنوتیپ ها را در به دو گروه تقسیم بندی کرد در حالی که اطلاعات حاصله ازAFLP تفکیک های متفاوتی نشان دادند و نتایج تجزیه خوشه ای بر اساس شباهت ژنتیکی و به روش UPGMA حاکی از وجود سه گروه اصلی با ضریب تشابه 0.87 است. نیز نتایج آنالیز واریانس داده های مولکولی نشان داد که در مجموع سهم تنوع داخل جمعیت ها از تنوع بین آنها خیلی بیشتر است. درصد واریانس بین جمعیت ها حدود 0.28 % می باشد که نشان دهنده ناچیز بودن تمایز بین جمعیت ها در محدوده جغرافیایی مختلف می باشد.

کلمات کلیدی

, گلرنگ, تنوع, مورفولوژی, AFLP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029095,
author = {پناهی, بهمن and قربان زاده نقاب, محمود and محمودنیامیمند, محسن and شهریاری احمدی, فرج اله},
title = {ارزیابی تنوع ژرم پلاسم های ایرانی و خارجی گلرنگ( Carthamus tinctorius L.) با بهره گیری از نشانگر مورفولوژیکی و مولکولی AFLP},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {گلرنگ، تنوع، مورفولوژی، AFLP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تنوع ژرم پلاسم های ایرانی و خارجی گلرنگ( Carthamus tinctorius L.) با بهره گیری از نشانگر مورفولوژیکی و مولکولی AFLP
%A پناهی, بهمن
%A قربان زاده نقاب, محمود
%A محمودنیامیمند, محسن
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]