اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی , 2012-02-29

عنوان : ( اثر ناخالصی منگنز بر خواص مغناطیسی و ساختاری نانو ذراتFe3O4 )

نویسندگان: فاطمه بهراد , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , نرجس غوث ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف ما در این تحقیق مطالعه اثر یونهای منگنز بر خواص مغناطیسی و ساختاری نانو ذرات اکسید آهن است. بدین منظور در ابتدا از روش همرسوبی برای سنتز نانو ذرات با ناخالصی منگنز استفاده شد و سپس از طیف سنجی پراش پرتو ایکس XRD)) ، میکروسکوپ الکترونی (TEM)و(EDS) به منظور بررسی خواص ساختاری و از طیف مغناطش سنج نوسانی (VSM) برای انجام مشخصه یابی مغناطیسی نمونه استفاده گردید. نتایج بدست آمده حاکی از شکل گیری نانو ذراتی سوپر مغناطیس با اشباع بالاست که در کاربرد های پزشکی مفید می باشند.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: نانو ذرات, مگنتیت, ناخالصی, منگنز, سوپر پارامغناطیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029097,
author = {بهراد, فاطمه and شاه طهماسبی, ناصر and رضائی رکن آبادی, محمود and غوث, نرجس},
title = {اثر ناخالصی منگنز بر خواص مغناطیسی و ساختاری نانو ذراتFe3O4},
booktitle = {اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی},
year = {2012},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {واژه‌های کلیدی: نانو ذرات، مگنتیت،ناخالصی، منگنز،سوپر پارامغناطیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ناخالصی منگنز بر خواص مغناطیسی و ساختاری نانو ذراتFe3O4
%A بهراد, فاطمه
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A غوث, نرجس
%J اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
%D 2012

[Download]