اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی , 2012-02-29

عنوان : ( سنتز و مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات سوپرپارامغناطیس مگنتیت (Fe3O4) تهیه شده به روش همرسوبی )

نویسندگان: فاطمه بهراد , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , نرجس غوث ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش نانو ذرات مگنتیت Fe3O4 به وسیله فرایند همرسوبی coperesipitation )) تهیه شده است. آنالیز نانوذرات به منظورمشخصه یابی ویژگی های ساختاری بوسیله طیف های پراش پرتو ایکس XRD و میکروسکوپ الکترونی TEM و مادون قرمز FTIR انجام شد. و با انجام طیف مغناطش سنج نوسانی VSM سوپرپارامغناطیس بودن نانوذرات و اشباع بالا آنها مشاهده شد و نتایج حاکی از شکل گیری ذراتی با اندازه میانگین حدود 10 نانومتر است.

کلمات کلیدی

, کلید واژه: نانو ذرات, مگنتیت , همرسوبی, سوپر پارامغناطیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029098,
author = {بهراد, فاطمه and شاه طهماسبی, ناصر and رضائی رکن آبادی, محمود and غوث, نرجس},
title = {سنتز و مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات سوپرپارامغناطیس مگنتیت (Fe3O4) تهیه شده به روش همرسوبی},
booktitle = {اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی},
year = {2012},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {کلید واژه: نانو ذرات، مگنتیت ، همرسوبی، سوپر پارامغناطیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز و مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات سوپرپارامغناطیس مگنتیت (Fe3O4) تهیه شده به روش همرسوبی
%A بهراد, فاطمه
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A غوث, نرجس
%J اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
%D 2012

[Download]