اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30

عنوان : ( عوامل پیش بینی کننده افسردگی و میزان افسردگی درزنان نابارور )

نویسندگان: مژده نادرزاده گوارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عوامل پیش بینی کننده افسردگی و میزان افسردگی درزنان نابارور

کلمات کلیدی

, عوامل پیش بینی کننده افسردگی , میزان افسردگی , زنان نابارور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029108,
author = {مژده نادرزاده گوارشکی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and کیمیایی, سیدعلی},
title = {عوامل پیش بینی کننده افسردگی و میزان افسردگی درزنان نابارور},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی},
year = {2012},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {عوامل پیش بینی کننده افسردگی ، میزان افسردگی ،زنان نابارور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل پیش بینی کننده افسردگی و میزان افسردگی درزنان نابارور
%A مژده نادرزاده گوارشکی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A کیمیایی, سیدعلی
%J اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
%D 2012

[Download]