فلسفه دین, دوره (9), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (37-60)

عنوان : ( حقیقت علم و رابطه آن با خدا در اندیشه افلاطون )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , زهرا محمدی محمدیه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی حقیقت علم و رابطه آن با خدا در فلسفه افلاطون است که ضمن آن به تبیین مسایلی نظیر علم حقیقی، ایده بودن علم و مشکلاتی که به تبع آن ظاهر می شود و پاسخ افلاطون به این مشکلات می پردازد. افلاطون علم را به عنوان حقیقت وجودی می نگرد و علمی که توسط نفس کسب می شود، به سبب بهره مندی از این حقیقت است و این بهره مندی در بالاترین مرتبه به صورت شهود در فیلسوف محقق می گردد. این پژوهش در راستای تبیین برخی ابهامات موجود در بحث افلاطون در باره حقیقت علم این مدعا را مفروض می دارد که ایده علم با ذات خداوند وحدت دارد.

کلمات کلیدی

, شهود, علم حقیقی, ایده علم, اصل خیر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029116,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and محمدی محمدیه, زهرا},
title = {حقیقت علم و رابطه آن با خدا در اندیشه افلاطون},
journal = {فلسفه دین},
year = {2012},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7063},
pages = {37--60},
numpages = {23},
keywords = {شهود، علم حقیقی، ایده علم، اصل خیر، خدا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حقیقت علم و رابطه آن با خدا در اندیشه افلاطون
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A محمدی محمدیه, زهرا
%J فلسفه دین
%@ 2008-7063
%D 2012

[Download]