اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30

عنوان : ( رابطه بین منبع کنترل و خودپنداره بااسترس ادراک شده بر والدین کودکان اتیسم )

نویسندگان: محبوبه سلیمانی حصار , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه بین منبع کنترل و خودپنداره بااسترس ادراک شده بر والدین کودکان اتیسم

کلمات کلیدی

, منبع کنترل , خودپنداره , استرس ادراک شده , والدین, کودکان اتیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029127,
author = {محبوبه سلیمانی حصار and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {رابطه بین منبع کنترل و خودپنداره بااسترس ادراک شده بر والدین کودکان اتیسم},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی},
year = {2012},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {منبع کنترل ، خودپنداره ،استرس ادراک شده ، والدین، کودکان اتیسم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه بین منبع کنترل و خودپنداره بااسترس ادراک شده بر والدین کودکان اتیسم
%A محبوبه سلیمانی حصار
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
%D 2012

[Download]