پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2008-02-12

عنوان : جستجوي آنتي بادي هاي سرمي ضد ويروس BVD به روش اليزاي غير مستقيم در تعدادي از گاوداريهاي اطراف مشهد ( جستجوی آنتی بادی های سرمی ضد ویروس BVD به روش الیزای غیر مستقیم در تعدادی از گاوداریهای اطراف مشهد )

نویسندگان: مسعود طالب خان گروسی , علیرضا حق پرست , محمد رضا حاجي نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به پیوست می باشد.

کلمات کلیدی

ندارد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102915,
author = {طالب خان گروسی, مسعود and حق پرست, علیرضا and محمد رضا حاجي نژاد},
title = {جستجوي آنتي بادي هاي سرمي ضد ويروس BVD به روش اليزاي غير مستقيم در تعدادي از گاوداريهاي اطراف مشهد},
booktitle = {پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2008},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ندارد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جستجوي آنتي بادي هاي سرمي ضد ويروس BVD به روش اليزاي غير مستقيم در تعدادي از گاوداريهاي اطراف مشهد
%A طالب خان گروسی, مسعود
%A حق پرست, علیرضا
%A محمد رضا حاجي نژاد
%J پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2008

[Download]