ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2002-11-14

عنوان : ( اکتشاف آب زیر زمینی بروش مقاومت ویژه ژئوالکتزیک در دشت شوروی زاهدان )

نویسندگان: هادی طهماسبی نژاد , غلامرضا لشکری پور , محمد نخعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برداشت 207 سونداژ ژئوالکتریکی با آرایش شلمبرژه در دشت شورو در جنوب غرب زاهدان صورت گرفت.. منحنی های سونداژها با در نظر گرفتن لاگ چاههای منطقه تفسیر شد.

کلمات کلیدی

سونداژ الکتریکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029195,
author = {هادی طهماسبی نژاد and لشکری پور, غلامرضا and محمد نخعی},
title = {اکتشاف آب زیر زمینی بروش مقاومت ویژه ژئوالکتزیک در دشت شوروی زاهدان},
booktitle = {ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2002},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سونداژ الکتریکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اکتشاف آب زیر زمینی بروش مقاومت ویژه ژئوالکتزیک در دشت شوروی زاهدان
%A هادی طهماسبی نژاد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A محمد نخعی
%J ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2002

[Download]