نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران , 2010-03-31

عنوان : ( ارزیابی پی سنگ محور سد خیرآباد بهبهان با استفاده از DMRو RMR )

نویسندگان: محمدرضا افکار , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ابوالفضل مختاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیشتر سرزمین آیران در منطقه خشک تا نیمه خشک قرار دارد.

کلمات کلیدی

, کیفیت توده سنگ, سد خیرآباد, DMRو RMRگمانه, ژئوتکنیک, طبقه بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029200,
author = {افکار, محمدرضا and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and مختاری, ابوالفضل},
title = {ارزیابی پی سنگ محور سد خیرآباد بهبهان با استفاده از DMRو RMR},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران},
year = {2010},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {کیفیت توده سنگ، سد خیرآباد، DMRو RMRگمانه، ژئوتکنیک، طبقه بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پی سنگ محور سد خیرآباد بهبهان با استفاده از DMRو RMR
%A افکار, محمدرضا
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A مختاری, ابوالفضل
%J نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
%D 2010

[Download]