بیست و سومین گردهمایی علوم زمین , 2005-02-14

عنوان : ( بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد بار نیشابور )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , جعفر پوریزدیان محمدآباد , صادق طریق ازلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله نتایح بررسی های زمین شناسی مهندسی و مطالعات مکانیک سنگ در ساختگاه سد بار را مورد بحث قرار می دهد.

کلمات کلیدی

مکانیک سنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029201,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and پوریزدیان محمدآباد, جعفر and طریق ازلی, صادق},
title = {بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد بار نیشابور},
booktitle = {بیست و سومین گردهمایی علوم زمین},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مکانیک سنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد بار نیشابور
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A پوریزدیان محمدآباد, جعفر
%A طریق ازلی, صادق
%J بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
%D 2005

[Download]