بیست و دومین گردهمایی علوم زمین , 2004-02-20

عنوان : ( بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی تونل انحراف سد شیرین دره )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , صادق طریق ازلی , حسن محمدی گلستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی تونل انحراف سد شیرین دره مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

خصوصیات زمین شناسی مهندسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029202,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and طریق ازلی, صادق and محمدی گلستان, حسن},
title = {بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی تونل انحراف سد شیرین دره},
booktitle = {بیست و دومین گردهمایی علوم زمین},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خصوصیات زمین شناسی مهندسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی تونل انحراف سد شیرین دره
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A طریق ازلی, صادق
%A محمدی گلستان, حسن
%J بیست و دومین گردهمایی علوم زمین
%D 2004

[Download]