چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-09-16

عنوان : ( بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد زیرزمینی ریخان در شهرستان بیرجند )

نویسندگان: محمدرضا افکار , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , آرام اردلان زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سدهای زیرزمینی از جمله سازه هایی هستند که با ذخیره آب در زیر سطح زمین، در نقاط خشک و نیمه خشک دنیا کارایی مطلوبی را از خود نشان داده اند. در این پژوهش با استفاده از نتایج حاصل از گمانه های اکتشافی، مشاهدات صحرایی، آزمونهای برجا و مطالعات آزمایشگاهی به بررسی وضعیت ژئوتکنیکی بر GSI و RMR ساختگاه سد زیرزمینی ریخان پرداخته شده است. براین اساس با مطالعه وضعیت زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد و انجام طبقه بندی های روی توده سنگی محل سد و مقایسه نتایج حاصل با هم، آبرفت تشکیل دهنده مخزن سد عموما از ماسه و شن همراه با ذرات ریزدانه سیلت و رس تشکیل شده است. توده سنگهای تشکیل دهنده ساختگاه سد از دیوریت پورفیری تشکیل شده که در اندازه های بلوکی تا خیلی بلوکی مشاهده می شوند. ساختگاه سد بر اساس خصوصیات و زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی و ضخامت آبرفت و همچنین براساس خصوصیات ژئوتکنیکی توده سنگ ساختگاه سد برای ساخت سد زیرزمینی مناسب ارزیابی شده است.

کلمات کلیدی

, گمانه, ژئوتکنیک, طبقه بندی های سد زیرزمینی ریخان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029208,
author = {افکار, محمدرضا and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and اردلان زاده, آرام},
title = {بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد زیرزمینی ریخان در شهرستان بیرجند},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {گمانه، ژئوتکنیک، طبقه بندی های سد زیرزمینی ریخان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد زیرزمینی ریخان در شهرستان بیرجند
%A افکار, محمدرضا
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A اردلان زاده, آرام
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]