همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی , 2005-07-27

عنوان : ( ارزیابی تحمل به سرمای گیاه رازیانه(Foeniculum vulgar Mill.) در شرایط کنترل‌شده )

نویسندگان: احمد نظامی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , عبدالرضا باقری , محمدحسن راشدمحصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی تحمل گیاه رازیانه به سرما در شرایط کنترل شده به مرحله اجرا درآمد. گیاهان رازیانه (توده های بومی خراسان و کرمان) که در شرایط تطابق سرمایی و یا عدم تطابق سرمایی رشد یافته بودند در مرحله گیاهچه ای در معرض درجه حرارت های یخ زدگی (صفر تا 15- درجه سانتیگراد) قرار گرفتند. تحمل به سرمای تودة خراسان بیشتر از تودة کرمان بود. تطابق سرمایی سبب بهبود تحمل به یخ زدگی در هر دو نمونة مورد بررسی به میزان تقریبی 3 درجه سانتیگراد شد به نحوی که پس از تطابق سرمایی تحمل به یخ زدگی در تودة خراسان تا ºC12- و در تودة کرمان تا ºC9- بهبود یافت. واکنش بهتر نمونة خراسان به سرما احتمالا به دلیل سازگاری آن به شرایط آب و هوایی سردتر این ناحیه بوده است.

کلمات کلیدی

, تحمل به سرما, تطابق سرمایی, توده بومی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029229,
author = {نظامی, احمد and حاج محمدنیا قالی باف, کمال and باقری, عبدالرضا and راشدمحصل, محمدحسن},
title = {ارزیابی تحمل به سرمای گیاه رازیانه(Foeniculum vulgar Mill.) در شرایط کنترل‌شده},
booktitle = {همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تحمل به سرما، تطابق سرمایی، توده بومی، رازیانه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تحمل به سرمای گیاه رازیانه(Foeniculum vulgar Mill.) در شرایط کنترل‌شده
%A نظامی, احمد
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A باقری, عبدالرضا
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی
%D 2005

[Download]