کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (13), شماره (4), سال (2011-1) , صفحات (193-218)

عنوان : ( کاربرد نظریه های پذیرش فناوری در ارزیابی فناوریهای اطلاعاتی کتابخانه ها: رویکردی متن پژوهانه )

نویسندگان: مجتبی کفاشان کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: از دهه 1960، فناوریهای اطلاعاتی بتدریج کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی را به طور گسترده ای تحت تاثیر قرار داد تا جایی که شکل و نحوه ارائه خدمات کتابخانه ها را به سمت روشهای جایگزین و خود خدمت رهنمون ساخت. فناوریهای وب پایه جدیدترین مجرای ارائه خدمات در کتابخانه ها بویژه کتابخانه های دانشگاهی شمرده می شود که شامل خدمات متنوعی از قبیل پایگاه های دسترسی به مجله ها، فهرست پیوسته، منابع اطلاعاتی، خدمات مرجع الکترونیکی و ... است. در حال حاضر، بسیاری از کتابخانه های دانشگاهی این خدمات را برای کاربران خود مهیا می سازند، لیکن تا زمانی که کاربران این گونه خدمات را نپذیرند، کتابخانه ها نمی توانند به هدفهای خود از طراحی و هزینه کرد این فناوریها و نتایج گسترده و مفید آن دست یابند. مقاله حاضر می کوشد با رویکردی متن پژوهانه با بررسی متون مرتبط پژوهشی و مروری، نظریه های پذیرش فناوری قابل کاربرد برای ارزیابی خدمات الکترونیکی در کتابخانه ها را شناسایی و تحلیل کند، با این امید که ابزارهای سودمندی برای مطالعه میزان پذیرش نظام های فناورانه و پیش بینی رفتار کاربران کتابخانه ها در اختیار پژوهشگران قرار گیرد. انتظار می رود بتوان با استفاده از تحلیل ارائه شده، زمینه مطالعاتی و پژوهشی گسترده تری را برای انجام کارهای تحقیقاتی جدی تر فراهم ساخت.

کلمات کلیدی

, فناوری اطلاعات, کتابخانه ها, خدمات الکترونیکی, نظریه های پذیرش فناوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029273,
author = {کفاشان کاخکی, مجتبی},
title = {کاربرد نظریه های پذیرش فناوری در ارزیابی فناوریهای اطلاعاتی کتابخانه ها: رویکردی متن پژوهانه},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2011},
volume = {13},
number = {4},
month = {January},
issn = {1680-9637},
pages = {193--218},
numpages = {25},
keywords = {فناوری اطلاعات، کتابخانه ها، خدمات الکترونیکی، نظریه های پذیرش فناوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد نظریه های پذیرش فناوری در ارزیابی فناوریهای اطلاعاتی کتابخانه ها: رویکردی متن پژوهانه
%A کفاشان کاخکی, مجتبی
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2011

[Download]