نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی , 2012-05-16

عنوان : ( بررسی اثرات سمی جیوه بر تکوین مگس سرکه )

نویسندگان: حمیده آبنوس , ناصر مهدوی شهری , مسعود فریدونی , فرهنگ حداد , راضیه جلال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مگس سرکه در جنبه های مختلف تحقیق از جمله علوم زیستی از اهمیت ویژه ایبرخوردار است ...

کلمات کلیدی

, مگس سرکه, طول دوره تکوین, جیوه, تغییرات مورفومتریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029296,
author = {آبنوس, حمیده and مهدوی شهری, ناصر and فریدونی, مسعود and حداد, فرهنگ and جلال, راضیه},
title = {بررسی اثرات سمی جیوه بر تکوین مگس سرکه},
booktitle = {نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی},
year = {2012},
location = {پرند, ايران},
keywords = {مگس سرکه، طول دوره تکوین، جیوه، تغییرات مورفومتریک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات سمی جیوه بر تکوین مگس سرکه
%A آبنوس, حمیده
%A مهدوی شهری, ناصر
%A فریدونی, مسعود
%A حداد, فرهنگ
%A جلال, راضیه
%J نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
%D 2012

[Download]