اقتصاد پولی، مالی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (121-142)

عنوان : ( نهادهای نظارتی حاکم بر قرارداد های مالی دولتی و چالش های آن )

نویسندگان: سیدحسین حسینی , سید علی موسوی بایگی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهاد های نظارتی بر قرار داد های دولتی نقش مهم در پیشگیری از فساد مالی دارد. شناسایی انواع نظارت و چالش های ان و شناسایی رفع چالش های مذکور سلامت مالی را در بدنه دولت به ارمغان می آورد.

کلمات کلیدی

, نهاد های نظارتی , نظارت مالی تقنینی , نظلرت مالی اجرایی , قرار دادهای مالی دولتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029302,
author = {حسینی, سیدحسین and سید علی موسوی بایگی},
title = {نهادهای نظارتی حاکم بر قرارداد های مالی دولتی و چالش های آن},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-8452},
pages = {121--142},
numpages = {21},
keywords = {نهاد های نظارتی - نظارت مالی تقنینی - نظلرت مالی اجرایی - قرار دادهای مالی دولتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نهادهای نظارتی حاکم بر قرارداد های مالی دولتی و چالش های آن
%A حسینی, سیدحسین
%A سید علی موسوی بایگی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2011

[Download]