دومین همایش رانش زمین و راههای مقابله با آن , 1998-07-15

عنوان : ( رانش زمین و ریزش های سنگی در سد لتیان )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مشکلات و مسائل سد لتیات در ارتباط با تثبیت شیب های سنگی و خاکی در ساحل چپ و راست مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, رانش زمین, خصوصیات زمین شناسی, پایداری دامنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029303,
author = {لشکری پور, غلامرضا},
title = {رانش زمین و ریزش های سنگی در سد لتیان},
booktitle = {دومین همایش رانش زمین و راههای مقابله با آن},
year = {1998},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {رانش زمین، خصوصیات زمین شناسی، پایداری دامنه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رانش زمین و ریزش های سنگی در سد لتیان
%A لشکری پور, غلامرضا
%J دومین همایش رانش زمین و راههای مقابله با آن
%D 1998

[Download]