بیست و هفمین گردهمایی غلوم زمین , 2009-02-17

عنوان : ( بررسی افت سطح آبهای زیر زمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , رمضان کاظمی گلیان , مهدی دم شناس ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت نیشابور یکی از مهمترین دشت های استان خراسان رضوی است

کلمات کلیدی

, افت سطح آب, نشست زمین, آبخوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029307,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and رمضان کاظمی گلیان and دم شناس, مهدی},
title = {بررسی افت سطح آبهای زیر زمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور},
booktitle = {بیست و هفمین گردهمایی غلوم زمین},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {افت سطح آب، نشست زمین، آبخوان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی افت سطح آبهای زیر زمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A رمضان کاظمی گلیان
%A دم شناس, مهدی
%J بیست و هفمین گردهمایی غلوم زمین
%D 2009

[Download]