بیست و سومین گردهمایی علوم زمین , 2005-02-14

عنوان : ( کاربرد GIS در مکان یابی محل دفن مواد زائد جامد شهر مشهد )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , اعظم قزی , حسن محمدی گلستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اساسی ترین مراحل در مدیریت مواد زائد در ارتباط با مکان یابی صحیح محل دفن مواد زائد می باشد.

کلمات کلیدی

, مواد زائد, دفن,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029323,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and قزی, اعظم and محمدی گلستان, حسن},
title = {کاربرد GIS در مکان یابی محل دفن مواد زائد جامد شهر مشهد},
booktitle = {بیست و سومین گردهمایی علوم زمین},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مواد زائد، دفن،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد GIS در مکان یابی محل دفن مواد زائد جامد شهر مشهد
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A قزی, اعظم
%A محمدی گلستان, حسن
%J بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
%D 2005

[Download]