بیست و سومین گردهمایی علوم زمین , 2005-02-14

عنوان : ( بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شیل های ساختگاه سد آمند )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسن محمدی گلستان , اعظم قزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سد خاکی آمند

کلمات کلیدی

خصوصیات فیزیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029325,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and محمدی گلستان, حسن and قزی, اعظم},
title = {بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شیل های ساختگاه سد آمند},
booktitle = {بیست و سومین گردهمایی علوم زمین},
year = {2005},
location = {ايران},
keywords = {خصوصیات فیزیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شیل های ساختگاه سد آمند
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A محمدی گلستان, حسن
%A قزی, اعظم
%J بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
%D 2005

[Download]