راهبرد توسعه, دوره (2), شماره (22), سال (2010-11) , صفحات (169-185)

عنوان : ( بررسی اصلاح قیمت فرآورده های نفتی و اثر آن بر مدیریت تقاضا در کشورهای منتخب عضو اوپک )

نویسندگان: حسین مهرابی بشرآبادی , سیدجعفر حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عد از بحران نفتی دهه 1970 میلادی و افزایش شدید قیمت های نفت، کشورهای توسعه یافته بر روی سیاست-های مدیریت تقاضای انرژی به خصوص نفت خام تمرکز یافتند. اما در مقابل در کشورهای در حال توسعه که ذخایر عظیم نفتی را دارا بودند، میزان مصرف سرانه فرآورده های نفتی همواره روندی صعودی را تجربه کرده است. از سوی دیگر به دلیل مشکلات نهادی فراوان در این کشورها، استفاده از سیاست-های صرف قیمتی جهت کنترل تقاضا همواره محل تردید بوده است. از این رو در این تحقیق سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تلفیقی نامتوازن، کشش های درآمدی و قیمتی مصرف فرآورده های نفتی در ده کشور منتخب عضو اوپک که عبارتند از: الجزایر، اکوادر، امارات، اندونزی، ایران، عربستان، لیبی، کویت، نیجریه و ونزوئلا در فاصله زمانی 2007-1982 و نقش سیاست های قیمتی در مدیریت تقاضای آنها بررسی شود. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمتی اثر معناداری بر تغییرات مصرف این فرآورده ها ندارد. در حالی که تغییرات درآمد سرانه می تواند اثر معناداری بر میزان مصرف فرآورده های نفتی در این کشورها داشته باشد. بنابراین استفاده از راهکارهای غیر قیمتی مدیریت تقاضا در کنار روش های قیمتی می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی بهتر مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, مدیریت تقاضا, کشش قیمتی, داده های تلفیقی نامتوازن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029328,
author = {حسین مهرابی بشرآبادی and حسینی, سیدجعفر},
title = {بررسی اصلاح قیمت فرآورده های نفتی و اثر آن بر مدیریت تقاضا در کشورهای منتخب عضو اوپک},
journal = {راهبرد توسعه},
year = {2010},
volume = {2},
number = {22},
month = {November},
issn = {1735-2460},
pages = {169--185},
numpages = {16},
keywords = {مدیریت تقاضا، کشش قیمتی، داده های تلفیقی نامتوازن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اصلاح قیمت فرآورده های نفتی و اثر آن بر مدیریت تقاضا در کشورهای منتخب عضو اوپک
%A حسین مهرابی بشرآبادی
%A حسینی, سیدجعفر
%J راهبرد توسعه
%@ 1735-2460
%D 2010

[Download]