چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2006-02-21

عنوان : ( بررسی نفوذپذیری و راهکارهای آب بندی سد درونگر درگز )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , سیدعلی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سد درونگر

کلمات کلیدی

سد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029330,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and حسینی, سیدعلی},
title = {بررسی نفوذپذیری و راهکارهای آب بندی سد درونگر درگز},
booktitle = {چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نفوذپذیری و راهکارهای آب بندی سد درونگر درگز
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حسینی, سیدعلی
%J چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2006

[Download]