یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28

عنوان : ( دقیقترین فاصله اطمینان ناپارامتری برای چند ک های جامعه بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار )

نویسندگان: الهام زمان زاده , جعفر احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ضمن معرفی روش نمونه گیری مجموعه رتبه دار، شیوه ساختن فواصل اطمینان برای چندک های جامعه بر اساس آماره های مرتب حاصل از نمونه گیری مجموعه رتبه دار، ارائه می شود.

کلمات کلیدی

, آماره های مرتب, ضریب اطمینان, چندک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029356,
author = {زمان زاده, الهام and احمدی, جعفر},
title = {دقیقترین فاصله اطمینان ناپارامتری برای چند ک های جامعه بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {آماره های مرتب، ضریب اطمینان، چندک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دقیقترین فاصله اطمینان ناپارامتری برای چند ک های جامعه بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار
%A زمان زاده, الهام
%A احمدی, جعفر
%J یازدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2012

[Download]