یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28

عنوان : ( تحلیل داده های بقای دارای سانسور وابسته با استفاده از مدل خطرهای متناسب کاکس بر اساس تابع مفصل )

نویسندگان: وحید قوامی قنبرآبادی , محمد تقی شاکری , حبیب اله اسماعیلی , هادی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مدل مخاطره های متناسب کاکس، یکی از فرض های اساسی ...

کلمات کلیدی

مدل مخاطره های متناسب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029373,
author = {وحید قوامی قنبرآبادی and محمد تقی شاکری and حبیب اله اسماعیلی and جباری نوقابی, هادی},
title = {تحلیل داده های بقای دارای سانسور وابسته با استفاده از مدل خطرهای متناسب کاکس بر اساس تابع مفصل},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل مخاطره های متناسب کاکس،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل داده های بقای دارای سانسور وابسته با استفاده از مدل خطرهای متناسب کاکس بر اساس تابع مفصل
%A وحید قوامی قنبرآبادی
%A محمد تقی شاکری
%A حبیب اله اسماعیلی
%A جباری نوقابی, هادی
%J یازدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2012

[Download]