یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28

عنوان : ( رگرسیون با متغیر توضیحی سانسور شده و کاربرد آن در اقتصاد )

نویسندگان: هادی جباری نوقابی , آرزو حبیبی راد , ملیحه شاکری روش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسایل مهم در در علم اقتصاد پیش بینی ...

کلمات کلیدی

, سانسور برونزا, سانسور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029375,
author = {جباری نوقابی, هادی and حبیبی راد, آرزو and شاکری روش, ملیحه},
title = {رگرسیون با متغیر توضیحی سانسور شده و کاربرد آن در اقتصاد},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سانسور برونزا، سانسور درونزا،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رگرسیون با متغیر توضیحی سانسور شده و کاربرد آن در اقتصاد
%A جباری نوقابی, هادی
%A حبیبی راد, آرزو
%A شاکری روش, ملیحه
%J یازدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2012

[Download]