یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28

عنوان : ( آزمون نرمال بودن در حضور داده های پرت )

نویسندگان: هادی جباری نوقابی , حسین صابرجبدرق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اغلب مدل های آماری روی توزیع های نرمال پایه ریزی شده ...

کلمات کلیدی

, آزمون نیکویی برازش نرمال بودن, آماره ترتیبی, داده ی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029376,
author = {جباری نوقابی, هادی and صابرجبدرق, حسین},
title = {آزمون نرمال بودن در حضور داده های پرت},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آزمون نیکویی برازش نرمال بودن، آماره ترتیبی، داده ی پرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آزمون نرمال بودن در حضور داده های پرت
%A جباری نوقابی, هادی
%A صابرجبدرق, حسین
%J یازدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2012

[Download]