یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28

عنوان : ( براورد گشتاوری تعمیم یافته در مدل داده های پانلی نامتوازن با خطای اندازه گیری )

نویسندگان: سمانه محمدزاده , هادی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از محدودیت های انواع داده ها از جمله داده های پانلی ...

کلمات کلیدی

, خطای اندازه گیری, داده های پانلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029377,
author = {محمدزاده, سمانه and جباری نوقابی, هادی},
title = {براورد گشتاوری تعمیم یافته در مدل داده های پانلی نامتوازن با خطای اندازه گیری},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خطای اندازه گیری، داده های پانلی نامتوازن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T براورد گشتاوری تعمیم یافته در مدل داده های پانلی نامتوازن با خطای اندازه گیری
%A محمدزاده, سمانه
%A جباری نوقابی, هادی
%J یازدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2012

[Download]