هجدهمین گرد همایی علوم زمین , 2001-02-13

عنوان : ( استفاده از شرایط زمین شناسی و طبقه بندی مهندسی سنگ در پیش بینی پایداری تونل ها با نگرش وِیژه در سد سهند )

نویسندگان: حمید رضا سلوکی , غلامرضا لشکری پور , محمد باقر رنجبر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وصعیت زمین شناسی

کلمات کلیدی

تونل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029383,
author = {حمید رضا سلوکی and لشکری پور, غلامرضا and محمد باقر رنجبر},
title = {استفاده از شرایط زمین شناسی و طبقه بندی مهندسی سنگ در پیش بینی پایداری تونل ها با نگرش وِیژه در سد سهند},
booktitle = {هجدهمین گرد همایی علوم زمین},
year = {2001},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تونل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از شرایط زمین شناسی و طبقه بندی مهندسی سنگ در پیش بینی پایداری تونل ها با نگرش وِیژه در سد سهند
%A حمید رضا سلوکی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A محمد باقر رنجبر
%J هجدهمین گرد همایی علوم زمین
%D 2001

[Download]