هجدهمین گرد همایی علوم زمین , 2000-02-14

عنوان : ( تقسیم بندی پیشنهادی برای سنگ های شیل )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد بومری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از سال 1811 که واژه شیل

کلمات کلیدی

شیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029384,
author = {لشکری پور, غلامرضا and محمد بومری},
title = {تقسیم بندی پیشنهادی برای سنگ های شیل},
booktitle = {هجدهمین گرد همایی علوم زمین},
year = {2000},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تقسیم بندی پیشنهادی برای سنگ های شیل
%A لشکری پور, غلامرضا
%A محمد بومری
%J هجدهمین گرد همایی علوم زمین
%D 2000

[Download]